شړلې موسکا

            وطن مې ، لکه د وينو غوټۍ

            لکه د اوښکو څپه

            لکه له شونډو پر شا شوې موسکا

            لکه له زړه نه راوتلې سلګۍ

                                        د وير پر پاڼه باندې  ؤ نړېده ٠

                                          * * *

            وطن مې لکه  زړه  سندره

            لکه  د کلي  چنار

            لکه  سرکښه  مجنون

            لکه  عيسی غوندې  د مينې مفهوم

            لکه بودا غوندې تر تله مضمون

            پر هره کاڼه ، کاڼه

            د ېاد پر هره پاڼه

                                     و ليکل شو ٠

                                          * * *

            وطن  مې ،

            د ېاد ريښه ريښه  کې

            د جفاګانو تصوير

            دسيند پر هره څپه

            د ماتېدلو بهير

            د زړه پر هره شېبه

            د اسوېلېو تقدير

            دا د ځنګله سترګو کې

            ېو انځور شوی اسير

            دا د قران پر پاڼو

            د دوزخونو تعبير

                                          * * *

            وطن مې ،

            د سرو او شنو غومبسو

            را ښورېدلې ځاله

            دا د چړو پر څوکو

            ېوه ليکل شوې کيسه

            دا د شېبو پر بهير

            ېوه تو کړې لاړه ٠

                                          * * *

           زما د ګودر شونډو کې مينه مړه وه

           منګي کې نشته د خېالونو نړۍ

           چمن کې نشته د سندرو  وېاله

           کټو کې  وير خوټيږي

            او غم د ېاد فصله ته دام خوروي

                                         * * *

            دا زما د کلي د بزګر لاسونه چا تړلي ؟

            پر دې وېالې کومه داړه راغلې ؟

            چې په لښتېو کې موسکا نه خوځي

            او په پټېو کې د مينې پر ځای

            فصل اغزي زېږوي٠

                                         * * *

           زمانه ولې داسې شنډه ښکاري

           مينې کې ولې اعتماد مړ شوی

           هنداره ولې تصوير نشي ښودای

           سبا کې ولې رڼا نه بهيږي

                                         اسمانه ړوند ئې ، ولې نه نړېږې ؟!

                                         * * *

            لاروېه لاره درنه ورکه نشي

            بېا پر بېلارو باندې پل کې نږدې

            نوې لار پرانيزه ، ېو نوی فصل

            نوي نېالګي ته اعتبار ورکړه

            بېا د غوټۍ شونډو ته مينه ، مينه

            بڼ ته شيمه د اقتدار ورکړه ٠

                                                    د جون ١٤ ، لندن  ٢٠٠٤ کا