پس از باران که جاری میشود عطر صدای تو

پرستو، ازغزل  لبریز می گردد  برای تو

 

صدایت  می وزد در آیه های  سبز بارانی

فرا می خواند ام  هرلحظه سمت "کربلا"ی  تو

 

"کرشنا" می شوی  در معبد  آشفته ء روحم

بهاری  میشوم  در پر تو گرم "ودا"ی  تو  

 

سفر داری ، هوا ابرینه  است  تا آخر دنیا

تعارف کن که تا من هم بیایم  پا  بپای تو

 

  ** *

 

پرستوی  که  افتاده  کنار مرز چشمانت

تمام  آسمان را  پر کشیده  در هوای تو

 

۳۰/۸/۲۰۰۶