پیام کمیته ی تشکیلا ت موقت اعضای حزب وطن درشهر ادیسه اوکراین
به مناسبت بزرگداشت از دوازدهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب الله
سابق رییس جمهور و رییس حزب وطن

دوستان محترم !

دوزاده سال قبل ازاین ،بزرگترین محافل جهانی ومنطقه با وسیله قرار دادن ارتجاع سیاه داخلی، دکتور نجیب الله  یکی  از بزرگ مردان  تاریخ  معاصر کشورما  را  به  شهادت رسانیدند. شش میزان روزی است  که در آن دکتور نجیب الله به جاودانگی رسید و افتخار نام  اکبر شهدای وطن را کمایی کرد. مردم وطن، نام، شخصیت، سیاست ومبارزات دکتور نجیب الله را که خطوط زرین تاریخ کشورما را میسازد با حرمت بی پایان به خاطر میسپارند و به آن ارج میگذارند.

زندگی شخصی و شخصیت سیاسی  دکتور نجیب الله مشحون ازچنان افتخارات و مباحات است که می تواند سالها ی سال برای نسل امروز و فردای کشور مشعل راهنمای مبارزات  شان درراه رهایی انسان وطن از چنبره ی جنگ ،فقر، بدبختی و عقبماندگی باشد.

مردم باسپاس کشور از دوران دکتور نجیب الله با نیکی بی پایان یاد میکنند ودر برابر این این فرزند راستین وطن سر تعظیم فرود می اورند.

ما اعضای حزب وطن دراوکراین ــ ادیسه ــ افتخار داریم که بخاطر تحقق آرمان های والای دکتور نجیب الله، متشکل شده ایم و به خود می بالیم که بنام مدافعین سیاست های این بزرگمرد تاریخ معاصر میهن یاد میگردیم.

به نظر ما بهترین تجلیل و بزرگداشت از روز شهادت این اکبر شهدای وطن؛ تجدید تعهدات بخاطر تحقق آرمان های ایشان است.

ما اعضای کمیته ی حزبی تشکیلات  موقت حزب وطن در ادیسه ــ اوکراین ــ تعهد میسپاریم که تمام امکانات، خرد و دانش خود در راه خوشبختی مردم وطن که آرمان نجیب الله بود صرف میکنیم.

راه نجیب الله، راه ما است و ما فقط به همین راه می رویم


اعضای کمیته ی حزبی تشکیلا ت موقت حزب وطن

ادیسه ــ  اوکراین

 

 

>>>