پیام کمیته حزبی تشکیلات موقت اعضای حزب وطن در انگلستان

بمناسبت دوازدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله،
 سابق رییس جمهور افغانستان و رییس حزب وطن

 هموطنان شرافتمند، اعضای دلیر و با شهامت حزب وطن

اینک دوازه سال از از روزی میگذرد که  یکی از فرزندان دلیر، وطنپرست و شخصیت که امروز به حق به حیث زعیم ملی افغانستان یاد میگردد بدست سیاه ترین و جانی ترین نیرو ها دراثر یک توطیه بغرنج خارجی به حمایت عوامل داخلی به شهادت رسید۰

اِنا لله و اِنا الیهِ راجِعون

شهید داکتر نجیب الله با طرح شجاعانه بنیاد اندیشوی مصالحه ملی  به شخصیت جاودان تاریخ معاصر کشور مبدل گشت، نجیب الله داهیانه اعلام کرد که نیروی حیاتی مصالحه ملی در تحقق جسورانه اصول نوین سیاسی که ارزش زندگی انسان را بالاتر از منافع طبقاتی، ایدیولوژیک ومنافع محدود اجتماعی قرار میدهد نهفته است.  شهید داکتر نجیب ا لله  باور کامل داشت که واقعیت مصالحه ملی وانسانی بودن مصالحه ملی در نزدیکی عمیق ان با آرزو ها و آرمانهای مردم افغانستان و مردم تمام منطقه نهفته است.

داکتر نجیب الله با طرح تفکر استراتیژیک مصالحه ملی بمثابه اندیشه ای که تامین صلح، انکشاف و ترقی و سعادت مردم افغانستان در صدر وظایف ان قرار داشت به شخصیت محبوب و سیاستمدار وطنپرست در قلب هر افغان و از جمله در قلب اعضای حزب وطن جاودان باقی خواهد ماند۰

ما اعضای حزب وطن در انگلستان  با در ک عمیق ازین اندیشه همیشه تلاش نموده ایم تا نقش  خود را در تامین صلح و ثبات در کشور ادا نماییم۰ یکی از میکانیزم های که میتواند این مامول را براورده کند، موجودیت یک حزب سیاسی سراسری و ملی در افغانستان  است۰ ما باور کامل داریم که که حزب وطن در انسجام دوباره خود  میتواند بحیث نیروی قدرتمند، موثر، ملی وسراسری در تسریع پروسه تامین صلح و تفاهم بین الافغانی نقش بد بدیل خود را ادا نمایید، ما اینرا نیز بخوبی درک میکنیم  که  نیروی ما از وحدت و تفاهم صادقانه ما سر چشمه میگیرد۰

ما عضای حزب وطن باید بتوانیم برای ملت افغانستان ثابت کنیم که بهترین فرزندان شان برای یک لحظه هم ارمانهای شریفانه  انها را  مبتنی بر تامین صلح، انکشاف و ترقی و دموکراسی  فراموش نکرده است، یکجا باهم به  توصیه های رهبر شهید مان (داکتر نجیب الله)، بمناسبت دوازدهمین سالروز شهادت ان رادمرد بزرګ برکنار امدنها تاکید نماییم و در تسریع پروسه تدویر مجمع عالی حزب وطن (کنگره) فعالا نه شرکت کنیم۰

ما براه نجیب میرویم

 
 

>>>