د شهید ډاکتر نجیب الله د شهادت د دولسم تلین په مناسبت
په ناروی کی د وطن ګوند د غړو د انسجام د موقتو تشکیلاتو پیغام

درنو دوستان، د وطن ګوند د غړو د انسجام د موقتو تشکیلاتو  مشرتابه او وطنپا لو افغانانو،

اجازه راکړئ چی په ناروی کی د وطن ګوند د موقتو تشکیلاتو د کمیټی له خوا د خدای بخښلی  دو کتور نجیب الله، د دی ستر شهید د دولسم تلین به مناسبت تسلیت  عرض کړو.

 کلونه او پیړی به تیری شی خو د ده سپیڅلی ار مانونه او کار نامی به د هر  وطنپال په زړه کی ژوندۍ وی.

دی ستر شهید غوښتل چی زمونږ د جنګ ځپلی وطن غمیزه ته دی پای ټکی کیږدی او د دی  لوړ او جګ غره څخه واوړی . خو په ډیره خواشینی دی داخلی او خارجی توطیو په نتیجه کی دده دسترو ارمانونو مخ نیوی وشو او دهغه په نتیجه کی ګران افغانستان لکه څنګه چی د پیشګویی کړی وه  د یویی بلی ستری غمیزی سره مخامخ شوو .

 ارواښاد دکتور نجیب الله چی د خپلو خلکو و او  وطن لویوو ارمانونو په خاطر کومه قربانی ور کړی ده هغه به تل لپاره د تاریخ په زړه کی په زرینو کرښو ثبت او یاد به یی ژوندی وی۰ لکه چه همدا نن په سوله مین او وطنپال افغانان دده په مورد څه وایی دا خبره به بس وی چی وایی افسوس ای کاش چی ډاکټر نجیب الله ژوندی وی

راځی چی ددی ستر شهید ، د شهادت د دولسم تلین په مناسبت د  وطن ګوند د ار مانونو  او دغم ځپلی ولس په خاطر دی یوی موټی ګوند چیغه پورته کړو او د افغانستان کړیدلی ولس تا ثابته کړو چی مونږ تاسو او ستاسو ګټو ته شا نه ده کړی .

 ملګرو. راپورته شی تاسی په وطن کی ځای لری، خلک در سره دی، د ډاکټر نجیب الله ستر ارمانونه چه هغه د سولی،ملی یووالی او د ملی مصالحی ار مانونه وو در سره دی، وخت په ډیر چټکی سره تیریږی او چاته انتظار نه وباسی، ګران هیواد افغانستان دی مر ګوڼی مریض په بڼه کی دی، بیړنی او عاجلی تداوی ته ضرورت لری، اضافه انتظار د خود کشی او دهیواد دتباهی په معنی دی .

 راځی چی د شهید نجیب الله ددی شعار یا وطن یا کفن د عملی کولو لپاره یو ځل بیا خپل هوډ تازه کړو.

ستاسو د بریاوو په هیله

  د افغانستان ولس منلی شهید ډاکټر نجیب الله او او نورور ټولو بی ګناهو شهیدانو روح دی ښاد وی.

اسلو / ناروی
 
۲۳/۰۹/۲۰۰۸

 

>>>