پیام غلام محمد جلال رییس حزب ملی هیواد

 به مناسبت دوازدهمین سالگشت شهادت دکتور نجیب الله
موسس آشتی ملی در افغانستان

کابل -افغانستان 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان گرامی!

درست دوازده سال قبل از امروز ،افغانستان ومردم ستمدیده آن از وجود چنان شخصیت برازنده و والایی محروم شدند که پیوند او را با آینده خود نیز، آرزو می بردند.شهید دکتور نجیب الله در تاریخ سال های اخیر افغانستان شخضیت برازنده و غیر قابل تکرار به حساب می رود. او برخلاف دیگران سعادت خود و مردم خود را در زندگی با همی و وحدت ملی جستجو می کرد و کسی بود که راه ها و زمینه های قطع جنگ و برادر کشی خانمانسوز چندین ساله در افغانستن را به خوبی درک کرده و سرنخ حل تمام این مصیبت ها را یافته بود و برای به کار انداختن تمام امکانات وزمینه ها به منظور تامین صلح درکشور کمر همت بسته بود.

دوران ریاست جمهوری شهید دکتور نجیب الله نقطه عطف تاریخ میهن ما به گونه عام و نقطه بسیار برجسته و قابل دقت در فاصله زمانی حکومات بعد از سال 1357 به طور اخص می باشد. با درد ودریغ که افغانستان از از آغاز تا کنون،حکومات وطن پرست و مردم دوست وآزادی خواه را یا هیچ تجربه نکرده و یاهم بسیار کم وآنهم سوال برانگیز تجربه کرده است که بر اثر بی درایتی مسوولین حکومات گذشته، زیان های این تجربه ها بیشتر از سود آن به مردم افغانستان بوده اند.اما درکتور نجیب الله با درک از حساسیت معین تاریخ در یک برهه کاملا قابل توجه، زمام امور را به دست گرفت وراهکار ها یی را رویدست قرار داد که با تطبیق به موقع هر یک ازین راهکار ها،کشور از بن بست ها و چالش ها ی درگیر و قرار داشته در فرا راهش نجات می یافت.

شهید نجیب الله در عرصه سیاسی نخستین اقدام جسورانه ای را که انجام داد توجه به نقش حزب دموکراتیک خلق افغانسان در روند زمانی سیاسی کشور بود وبا در نظر داشت خواست شرایط زمان و مکان در آن برهه،حزب وطن را پایه گذاری کرد. دراین حزب سر سپرده ترین و آگاه ترین اعضای حزب دموکراتیک خلق که با درک عمیق از شرایط وزمینه ها مجهز شده بودند گرد آمدند ودریک با همی کامل سیاسی انرژی وتوان شان را در فراهم ساختن فضای باز سیاسی در افغانستان وباز گذاشتن راه برای نزدیک شدن ساختاری و جبهه یی برای دیگر نیرو های مترقی و صلحخوه کشور به خرج دادند. حزب وطن با برنامه و اساسنامه کاملا جدیدی، که نیاز ها و خواست های واقعی مردم افغانستان را بازتاب می داد وارد میدان سیاسی شد و تلاش کرد که درصحنه آرایی های جدید سیاسی و نظامی حاکم بر وضعیت سراسری کشوردر تامین روح تفاهم و برادری نقش موثری را ایفا نماید.

حزب وطن میراث دار، علمبردار وادامه دهنده آن (حزب وطن) بود که سالیان قبل با همین اهداف مشابه توسط یک عده مبارزین آزادی خواه کشورایجاد، وبنابر چگونگی های سیستم های حکومتی آن دوران موفق به ادامه کار نشده بود ،اما از آن روز که دکتور نجیب الله تحلیف مسوولیت این رشادت را بر جا گذاشت و سنگ خدمت به وطن ومردم را به کمر بست وبه مردم و نیرو های دموکراتیک غیر دولتی دست برادری و همکاری دراز کرد.وعده سپرد سعادت آینده مردم کشور را در همیاری سایر نیرو های سیاسی و شخصیت هایمترقی و وطندووست کشور می بیند.و همه شاهد هستیم که با اعلام زمینه دادن به مشارکت سیاسی و دولتی توسط حزب وطن در افغانستان، یک عده نیرو های چپ دموکراتیک و یک عده مبارزین و انتقادیون سیاسی جامعه که فراتر از حزب دموکراتیک خلق افغانستان مبارزه می کردند چه با شامل شدن ومدغم شدن در ساختار سیاسی حزب وطن و چه در یک اتحاد جبهه یی نه تنها این که اعلام آمادگی کردند بل،عملا وارد میدان مشارکت شدند وبا حزب وطن،به منظور به ساحل رساندن کشتی عظیم مسوولیت، شانه دادند.

برعلاه مدغم شدن نیرو های مترقی همطراز،یک عده سازمان ها و احزاب سیاسی که شمار شان از بیست تجاوز می کرد، دفاترشان را رسما در شهر کابل ایجاد کردند وشوراهای ولایتی و شهری شان را در ولایات افغانستان افتتاح کرده وبا اخذ مجوز رسمی فعالیت سیاسی در پرتو قانون اساسی و قانون احزاب در روند سیاسی کشور حضور خود را تسجیل نمودند. درین جمله احزاب مختلف با ایده ها و سرلوحه های مختلف کاری و حتی احزاب کاملا اپوزیسیونی به شمول یک عده احزاب اسلامی که در جهت مخالف سیاسی با حزب وطن بودند اما در روال دفاع از منافع ملی ابراز همسویی می کردند،شامل این روند شدند.اکثریت این احزاب با دریافت جواز رسمی از وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان نشریه های اختصاصی شان را ایجاد کردند. این نشریه ها در بسیاری موارد، نظریات مخالف نظر دولت را به نشر می رساندند زیرا به خوبی احساس می کردند که از مصوونیت ازادی بیان برخوردار می باشند.

جمهوری افغانستان در زمان ریاست جمهوری فقید نجیب الله دو لویه جرگه بسیار به موقعی را تدویر کرد که با مطالعه اسناد آن هر هموطن آگاه و بادرایت درک میکند که دهم حصه آزادی و دموکراسی واهمیت تاریخی اسناد تصویب شده در لویه جرگه های زمان وی،در تمام لویه جرگه های سال های پسینی که با طمطراق ها ودندان جویدن های دموکراسی وغیره دایر شده است،وجود ندارد.

قانون اساسی و قوانین احزاب و مطبوعات زمینه های مشارکت ملی در افغانستان را به گونه راستین آن فراهم ساخت.دولت عملا از انحصار تک حزبی برآمد و به سوی حکومت چند حزبی قدم برداشت. شورای عالی تفاهم احزاب سیاسی،با اشتراک روسا ومعاونین احزاب ایجاد شد که در بسیاری موارد شخص رییس جمهور به اراء ونظریات ایشان ارج واهمیت می داد.درآن زمان فراوان نشریه های غیر دولتی و غیر حزبی دیگر توسط افراد وشخصیت های مستقل کشور در آسمان مطبوعات افغانستان طلوع نمودند. این نشریه ها نه تنها این که مورد سانسور و یا پیگرد قرار نمی گرفتند بلکه به منظور نشر به موقع و وداشتن زمینه های کاراز جمله داشتن یک محل کار(دفتر) ودیگر حمایتها و پشتیبانی های معنوی دولت را نیز در عقب خود احساس می کردند.

مشی انساندوستانه مصالحه ملی،روزتا روزبا پیشرفت قدمه های تدریجی خود به ابعاد و گوشته های دیگری دست می یازید که کشودن آن ها راه حل های فراوان چالش های جنگی ومخاصمتی به دست می آمد وفراوان دشواری های دیگر گرهگشایی می شدند.

این همه آغاز کار وبه اصطلاح صفحه اول عشق وطن بود که دکتور نجیب الله آن را شماره گذاری کرد وهمه مردم از جمله سیاسیون متحد و اپوزیسیون مسلح وغیر مسلح در کشور را به سهمگیری در آن فراخوانده بود.احزاب سیاسی وقت نیز بهترین زمینه و شرایط در جهت خدمت به مردم را در فضای گرم وپرعطوفتی که مرحوم نجیب الله فراهم کرده بود،مشاهده کردند.حضور گستزده وفعال این نیرو ها درآن روند بازگوینده روشن این گفته است.

دکتور نجیب الله با جسارت و شهامت تمام،اصل عنعنه زور محوری و حزب محوری در قدرت سیاسی و نظامی کشور نقطه پایان بخشید. در دولت ومقامات آن از والی های ولایات گرفته تا روسای دوایر،وزارتخانه ها ومعاونین ریاست جمهوری وصدارت میان شخصیت های مستقل احزاب حضور یافته در سیستم سیاسی کشوروشخصیت های مستقل اجتماعی و سیاسی تقسیم گردید.حتی مقام صدرات افغانستان که در تصدی آقای سلطان علی کشتمند موفق ترین صدراعظم تاریخ افغانستان بود، به افراد غیر حزبی نیز تفویض شد وازین گونه اقدامات وکارکرد ها و راهکار های فراوان سیاسی دیگر که به تحقیق و پژوهش های بیشتر نیاز دارند در دوران وی به سر رسیدند و نتایج مبسوطی آن برای مردم ، برای کشور و هم برای جامعه بین المللی، چون آفتاب روشن چنان بوده که هیچ کس نمی تواند آن را با دو انگشت پنهان نماید.

اما با درد ودریغ که این پروسه براه افتاده و یگانه راه حل دشواری های افغانستان در برخی موارد اعم از ملی و بین المللی وهم موارد مسایل درون حزبی، درک شده نتوانستند، نجیب الله و ارمانهای آن شخصیت نادر تاریخ کشور،بعضا با واکنش های آگاهانه و بعضا ناآگاهانه دشمنان وطن ومردم و هم چنان رقبای سیاسی درون حزبی خود قرار گرفت،ما همه شاهد فراوان بی میلی های برخی از رهبران حزبی در سطوح مختلف در تحقق مصالحه ملی بودیم. مسلما اگر سنگ انداز و مشکل آفرینی های درون حزبی نبود،مشکلات و دشواری های بعدی و گسترده تر از آن یا ظهور نمی کردند و یا اگر در فرا راه واقع می شدند به موقع قابل حل بودند، در آن صورت مسلما امروز با گذشت این همه سال های طولانی کار و پیکار،به جای شکست،آوارگی و غربت،اهانت،تحقیر،متهمیت وغیره اتهامات نابجای سیه دلان، مردم افغانستان به موفقیت ها و پیروزی های فراوانی دست یازیده بودند.

هموطنان گرامی و اعضای حزب ملی هیواد افغانستان !

برای ما هواداران آشتی ملی،وبرای حزب ما به مثابه حزبی که سرآغاز راه حل تمام دشواری های ملی و بین المللی کشور خود را مصالحه ملی می دانیم،شهید دکتور نجیب الله، اندیشه ها و اندرز ها و ارشادات وی را مکتب بزرگ آموزش سیاست در جهت مردم،و عبرت از نابسامانی های تاریخ می داند.مشخصه های شناختن دکتور شهید،در چند جمله کوتاه میسر نتواند بود، ورود به ابعاد گونه گون شههید دکتور نجیب الله، قهرمان ملی کشورمان، که سرداد ولی سنگر نباخت،به آموزش نیازدارد،به تحلیل و تجربه نیاز دارد،رفتن در راه دکتور نجیب استواری و استقامت رفتن درین راه راتنها آموزش درس های آن شهید داده می تواند وما برخود لازم می دانیم تا به مثابه راهیان استواری و استقامت،راهیان مصالحه وآشنی آموزش این درسنامه ها و اموزش این مکتب بزرگ را همیشه در سرلوحه کار وزندگی سیاسی و شخصی خود داشته باشیم.

شهید داکتر نجیب الله نه تنها شخصیت ومرد اندیشه وعمل بود،بلکه او عملا ثابت ساخته بود وبه ویژه این ثبوت بعد از شهادت او درستی و راستی اش را به اثبات رساند که دکتور نجیب الله آیینه روشن تاریخ افغانستان گذشته ،حال و مستقبل افغانستان را برملا ساخت.مردم حق پسند افغانستان هنوز حوادث گذشته و آینده کشور را درین آیینه تماشا می کنند و یکی از جوهر های معنوی دیگر این آیینه، آن است که مردم در روشنی اندازآن بیشتر از هر وقت دیگر، خاین وخاین وخایف را بهتر می شناسند و وطن دوست و وطنفروش را،مصالحه گر و مصالحه ستیزرا از هم نه تنها این که به گونه بهتر تفکیک کرده می توانند بل در باره شان قضاوت بهتر نیز کرده می توانند.

این است مقام و ارزشمندی شخصیت شهید دکتورنجیب الله که ما را به نتایج درس های سیاسی کشور نزدیک می سازد.بناء جا دارد که ازین شخصیت ملی، ازین قهرمان مسلم ملی کشور با گرمی فراوان یاددهانی شود.وچقدر بجاست که امروز با گذشت دوازده سال از شهادت وی، مردم حق طلب افغانستان، به خاطر ادای دین وحرمت به وی،او را به دل وجان شان راه داده اند،حتی کسانی که دیروز در مخالفت سیاسی و حتی تنظیمی با اندیشه های او می جنگیدیند، امروز خود را از پیروان شهید نجیب الله می دانند. اگر او زنده بود، بدون شک مردم در بحبوحه انتخاب زعیم ملی چنان بی حال وسرگردان نبودند.

یاد شهید داکتر نجیب الله برا ی همیشه زنده باد

روح وطنپرور شهید نجیب الله ارام و شاد باد

زنده باد حزب ملی هیواد و استقامت اعضای آن در جهت تطبیق اندیشه آشتی ملی در کشور همیشه و جاویدان باد.

به پیش به سوی ایجاد یک حرکت عظیم دموکراتیک،متشکل از تمام نیرو های واقعا دموکراتیک در کشور.

با احترام

غلام محمد جلال

رییس حزب ملی هیواد افغانستان

 
 

>>>