پیام

به مناسبت دوازدهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله

منشی عمومی حزب وطن و رئیس جمهور پیشین افغانستان

درست دوازده سال قبل در سحرگاه ۵ میزان ۱۳۷۵ سرنوشت غم انگیز به یکی از فرزندان صدیق حزب وطن (ح.د.خ.ا) پیش امد که مایه تاثر و اندوه عمیق همه اعضای حزب و مردم افغانستان گردید.

گروه سیاه و ادم کش قرون وسطایی طالبان با ورود به شهر کابل در اولین فرست بنابر دستور باداران شان برخلاف تمام قوانین ملی و بین المللی داکتر نجیب الله و برادرش احمدزی را از پناهگاه سازمان ملل متحد درکابل اجباراً بیرون برده و طور فاجعه بار به شهادت رسانیدند.

داکتر نجیب الله که جز سعادت مردم و شگوفانی افغانستان آرزوی دیگری نداشت به حیث یکی از فرزندان صدیق و دلاور حزب وطن (ح. د. خ. ا) تحقق اهداف مشی مصالحه ملی برای صلح و آشتی را آرزوی والای خود میدانست، و درین راه از مقام ریاست جمهوری نیز گذشت.

ما اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) در حالیکه تأثرات عمیق خود را بمناسبت دوازده سالگی شهادت ان بزرگ مرد ابراز میداریم، اظهارعلاقه داریم تا بروایت یادداشت های که اخیراً در داخل کشور به نشر رسیده عاملین قتل داکتر نجیب الله و برادرش که هم اکنون بداخل کشور با مصونیت گشت و گذر دارند، شناسایی و از طریق ارگان های حقوقی و قضایی محاکمه شوند.

یاد شهید داکتر نجیب الله و شهید احمدزی گرامی ارواح شان شاد باشد.

محمد افضل عثمانی

سخن گوی کمیسیون موقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن

در شهر هامبورگ

سپتمبر ۲۰۰۸

 
 

>>>