ا٠ج  افغانبنا
اطریش

در بزرگداشت از شهادت بزرگ مرد وطن

بسم الله الرحمن الرحیم

بمناسبت دوازدهمین سالروز شهادت بزرګ مرد وطن، فرزند راستین کشور شهید دوکتور نجیب الله رهبر همیشه جاودان سلام، بر شهید سلام، بر تو ای مرد بزرګ سلام بر تو ای مرد ماندګار تاریخ و فرزند شجاع کشور٠ 

درود و احساسات نیک قلبی خود را بر تمامی ازادګان وطن و ملت مظلوم و ستم کشیده ام نثار میدارم٠ این روز بر تمامی خواهران و برادران ازاده و وطن دوست تسلیت باد٠

نمیدانم چطور شرح دهم؟ اما هر انچه را که دیده ام ومطمئن هستم میخواهم در چند سطری اظهار نمایم٠ این روزیست که مهر بطلان را بر پیشانی سیاه وشوم خائنین تا ابد نهاد٠ انانیکه از مسایل سیاسی وطن اګاهی دارند واهل خرد واندیشه اند میتوانند این فرهیخته مرد بزرګ کشور را درک نمایند٠این بزرګ مرد تاریخ وطن ما افغانستان، این شهید والا مقام خود از قبل وقایع اینده کشور را پیش بینی و اظهار نموده بود ،ګوئی چون الهام شده ګان تمام حوادث اینده کشور را با چشم بصیرت مینګریست٠ ما و تمام جهانیان دیدیم که چه ګذشت و چه میګذرد (کی ها می ایند وچه میکنند) و پیامد های فاجعه بار انرا که ان مرد بزرګ سیاسی به تمام معنی تحلیل و تجزیه نموده بود٠ مردم با چشمانشان دیدند و با ګوشهایشان شنیدند و با تمام وجود شان احساس کردند، اری پرده از میان حق و باطل برداشته شد٠ پاسداران و خائینین به مردم و کشور کاملا از هم تفکیک شدند، اما دریغ و درد که شهید دوکتور نجیب الله قهرمان در میان ما نیست٠ هر چند این روز جانګداز است اما شهید شدن دوکتور نجیب الله تعریفی از عشق به مردم ایثار وحماسه است تا ما باز ماندګان راه ان عزیز از دست رفته راهیاب شویم٠

بلی رهبر شهید از جان و مال و مقام و زندګی اش ګذشت و با خون پاکش شعار وطن پرستی، فدا کاری در راه سعادت مردم و ازاد زیستی را در وجب وجب خاک افغانستان حک نمود٠

پس در قبال وظیفه ما افغانها چیست؟

من معتقدم که این افغانها خود هستند که سر نوشت خویش را تعیین نمایند٠ مطمئنم که امروز واقعیتها کاملا برملا شده وسیاه از سفید جدا٠

هموطن عزیز ایا ما در برابر خداوند(ج)، ملت و نسل های اینده مسوول هستیم یا نه؟ چرا از روی کینه ورزی بنام زبان، قوم، ملیت، زبان و مذهب همدیګر را هدف قرار میدهیم؟ رهبر شهید نجیب الله بخاطر ختم همین نا بسامانیها زندګی اش را فدای ملت نمود٠

ما چه دلیلی برای نسل های اینده خواهیم داشت؟

ما همه مسوولیت داریم تا راه ان شهید والا مقام را ادامه دهیم، که خیر دنیا و اخرت در ان نهفته است٠

امروز مساله سیاسی کشور به یک فکاهی تبدیل ګردیده است، عمق فاجعه به حدی غیر قابل تصور رسیده است٠ مقصر کیست،مزدوران حلقه به ګوش و تشنګان قدرت٠ چطور میتواند یک افغان ازاده و با وجدان این چنین فجایع را تحمل کتد٠ چطور میتوانیم عزت وافتخارات تاریخی وطن را در اوقیانوسی از سیاهی و تباهی غرق نمائیم٠ پس باید جلو فاجعه را ګرفت،باید قطره ابی به دهنی طفل یتیم ریخت لقمه نانی بدست بیوه زنی بیکس وتنها داد و قدمی هر چند کوچک در راه رفاه مردم برداشت که این خود هدف والای رهبر شهید دوکتور نجیب بود٠

این فقط در دست من و توست، این راه و این هدف به اشخاصی دارای اراده ای قوی و پاک نیت ضرورت دارد٠ اکنون جامعه به فلاکت کشیده ای ما که درګیر بحران های ګوناګون ګردیده است، احتیاج مبرم به وجود شخصی چون دوکتور نجیب الله شهید دارد، ګر چه او از نظر فزیکی در میان ما نیست ولی راهی را که جلو پایمان قرار داد تا ابد زنده و جاوید است، پس بر من و توست که این راه را ادامه دهیم٠

کشور ما امروز به یک سازمان منسجم ودموکرات چون حزب وطن نیازمند است٠ پس بیائید دست به دست هم دهیم و به ارمانهای رهبر شهید ما دوکتور نجیب الله جامه عمل بپوشانیم، بیائید ان مرد بزرګ، ان سپهسالار مصالحه را الګوی خویش قرار دهیم و راه ان ازاد مرد بزرګ سېاسې کشور را بپیمائیم تا باشد که رستګاری نصیب کشور و ملت ما ګردد٠در غیر ان همان اش است و همان کاسه

درود بی پایان بر روان پاک دوکتور نجیب الله و تمامی شهدای بر حق کشور.

ا٠ج  افغانبنا
اطریش

 

>>>