پیام کميته حزبی ایالت نورد راين ویست فالن (Nordrhein-Westfalen) آلمان
تشکيلات موقت اعضای حزب وطن

       اينک باردگربادرد و تأثر از جنايت بزرگ سياه دلان تاريخ حادثه ی المناک يعنی شهادت بزرگمرد تاريخ معاصر کشور دکتورنجيب الله ــ سابق رئيس جمهور و رئيس حزب وطن ــ ياد آوری نموده به همه عزيزان و اعضای فاميل، رفقا و همراهان راستين ایشان و همه ی هم ميهنان وطنپرست خويش تسليت گفته روح پرفتوح ایشان را شاد ميخواهيم!

 رفقا و هموطنان عزیز !

       ۱۲ سال از آن روز سياه ی که لشکر سياه دلان به رهبری و دستور آی. اس. آی. پاکستان دروازه های کابل غمديده و زخمی را بدون دق الباب و مقاومت، گشوده و اولين وظيفه و هدف خويش را درکشورمان برآورده ساخته ــ شخصيت بی مثال تاريخ معاصر کشور و برادر رشيدش را به جرم وطنپرستی و مقاومت در برابر درخواستهای ضد افغانی و ضد انسانی دشمنان سوگند خورده داخلی و خارجی مان به دار آويختند ــ و گمان بردند که با ريختن خون آن دو فرزند سربلند و سرخ روی، جسور و باشهامت  وطن، حقايق و رازهای سربه مهر جنايات خويش را برای ابد مدفون ساخته و تمامی وطنپرستان و رهروان راه انسانيت را مطيع و برده گان درگاه سياهکاران سازند، غافل ازاينکه قاتلين و توطيه گران بااين جنايت هول انگيزخويش، مهر جاويدان خيانت و جنايت برپيشانی خود و ارباب خويش حک نموده، مقام وطنپرستی، صداقت، شجاعت و انسانيت نجيب الله شهيد و تمامی رهروان راه انساني ایشان را جاويدانه ساختند.

   چهره های اصلی دشمنان  و قاتلين شهيد دکتورنجيب الله و برادرهمسنگرش، دشمنان  راه انسانيت، وطنپرستی و صداقت، با گذشت هرروز عريانتر شده و داستان زنده گی ننگبارشان مايه ی خجالت خود و اسلاف شان  و برعکس حقانيت و صداقت گفتار و کردار آن شهيد راه آزادی، خوشبختي و سعادت مردم و ميهن را تسحيل می نمايد. امروز مردم حق شناس و با درک افغان و جهان به خوبی درک نموده و درک خواهند نمود که داکتر نجيب الله و برادر همسنگرش قربانی يک توطيه هولناک و بزرگی شدند که توسط  سازمانهای داخلی و خارجی که هوادار ادامه ی جنگ و خونريزی در افغانستان بوده و هستند.

 حماسه ی شهادتِ دکتور نجيب الله، آن مبارز نستوه و بی هراس، آن جانباز بی مثال وطن چنان باشکوه و افتخار آفرين است که درد و حسرت نبودش را در وجود افغانان باشرافت تسکين ميدهد. حماسه ی انسانيکه مرگ باشرافت را بر زندگی خفت بار و ننگين ترجيح  داده با گذشتن از مقام و قدرت، حتی قربان کردن جان خود ــ که بارها بيان داشته بودند ــ خواست تا جلو ادامه جنگ و برادرکشی را بگيرد.

در جهان نتوان اگر مردانه زیست
همچو مردان جان سپردن زندگیست

 درود و افتخار به روح پرفتوح رادمرد بزرگ تاريخ معاصر کشور دکتور نجيب الله شهيد و برادرهمسنگرش، شهید احمدزی !

نفرين ابدی بر دشمنان آزادی، استقلال، صلح وآشتی !

 

 

>>>