پیام

به مناسبت دوازدهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب اله
منشی عمومی حزب وطن و رئیس جمهور افغانستان

 دوازده سال قبل بتاریخ ۵ میزان ۱۳۷۵ یکی از فرزندان دلیر و با شهامت حزب وطن (ح د خ ا) از طرف گروه مزدور و سیاه طالبانی و عمال داخلی به امر دشمنان بی ننگ مردم افغانستان به شهادت رسید. که با عث تأثر عمیق همه اعضای حزب و مردم به امید نشسته افغانستان گردید.

 داکتر نجیب اله که جز خوشبختی مردم و شگوفای وطن آرزوی دیگری نداشت بحیث یکی از رهبران خردمند جهت تحقق اهداف مشی مصالحه ملی  بهترین هستی یعنی زندگی خود را قربان کرد و افتخار جاویدان برای خود، برای خانواده خود، رفقای خود و وطن خود کمایُ کرد.

 روح شهید داکتر نجیب اله و تمام شهدا شاد باد.

با عرض حرمت
جنرال محمد داود عزیزی

 
 

>>>