نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

ولایت جوزجان شهر شبرغان

در شهر شبرغان  محفل بمناسبت سیزدهمین سال  شهادت دکتورنجیب الله تدویر یافت


۵ میزان ۱۳۸۸

 

بتاریخ ۵ میزان ۱۳۸۸ عد ه ای از کادر ها و فعالین شورا های ولایتی ولایت جوزجان وو لایت سر پل تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در شهر شبر غان حماسه شهادت شهید  داکتر نجیب الله سابق رییس جمهور و رییس حزب وطن  را گرامی داشتند.

درین محفل بر علاوه مسولین و اعضای هیت رهبری شورای ها ی ولایتی، منشیان ولسوالی ها، مسولین واحد های انسجامی و تعداد کثیری از فعالین تشکیلات موقت اشتراک کرده بودند.

   محفل با ختم قران مجید و اتحاف ادعیه به روح شهید داکتر نجیب الله و همه شهدای راه استقلال و ا زادی وطن اغاز گردید.

بعدآ محترم شاه محمود پیوستون عضو کمیته اجراییوی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در را بطه با شخصیت، عقاید و اندیشه های شهید داکتر نجیب الله سخنرانی مفصل نموده و چنین گفت:

سیزده سال قبل از امروز عده ای از اجیران مزدور  در یک توطیه خاینانه  فرزند برومند ملت افغانستان را خلاف تمام موازین شرعی و انسانی بدون محاکمه و با تجاوز بر حریم ملل متحد به شهادت رسانیده و مردم افغانستان را به ماتم نشاندند

 انا نیکه بحیث عوامل داخلی این جنایت سازمان داده شده عمل کردند، اگاهانه یا نا اگاهانه شرمساری، ذلت و ننگ جاودان را نصیب خود ساخته و یک ملت را از داشتن رهبر توانا، مدبر شجاع و وطنپرست محروم کردند.

نام شهید داکتر نجیب الله جاودانه باقی خواهد ماند. نجیب الله در اندیشه و تفکر خویش جاودان است.

نجیب الله در  کار نامه های قهرمانانه و ملی اش، در بنیاد های فکری اش (مصالحه ملی)  جاودان است. نام نجیب الله با اخراج قشون سرخ و اعلام روز نجات ملی درکشور،دفاع مستقلانه،جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به کنفد راسیون پاکستان،جلوگیری از تجزیه افغانستان، ایجاد فضای باز سیاسی و حکومت قانون وصد ها مسایل دیگر عجین شده است.

بهترین بزرگذاشت از حماسه شهادت نجیب الله  رفتن به راه نجیب الله است. ما با انسجام خویش و ایفای نقش مسولانه در نزدیک سازی جزایر پراگنده حزب وطن و اقدامات عملی در راه تدویر مجمع عالی مشروع و با کیفیت حزب وطن  به راه نجیب الله ادامه خواهیم داد.

در جریان محفل عد ه ای از کادر های حزبی در رابطه با  شخصیت داکتر نجیب الله صحبت های مفصل نمودند. در اخیر محترم انجینر روزی عضو شورای مرکزی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن شعر را که به همین مناسبت سروده بود به خوانش گرفت.

گردهمایی با خواندن دعایه توسط قاری شکر الله پایان یافت

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525