نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام

شورای ولایتی سرپل تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن به مناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت دکتو نجیب الله رهبر حزب وطن و رئیس جمهور سابق افغانستان

هموطنان عزیز دوستان، هوا خواهان حزب وطن و رفقای گرامی !

       سیزده سال قبل از امروز دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان، افراطیون، جابران قرن٬ عمال وایادی سازمان جهنمی استخبارات  پاکستان خلاف تمام موازین قبول شده بین المللی به حریم نمایندگی سازمان ملل متحد یورش برده دکتور نجیب الله و برادر شان احمد زی را با خودبرده و بشهادت  رسانیدند. انالله وانا الیه راجعون

       نام شهید دکتور نجیب الله با مبارزات، آزادیخواهانه، حفظ تمامیت ارضی،تأمین  صلح و وفاق ملی افغانستان پیوند ناگسستنی دارد، دکتور نجیب الله شهید به عنوان اسطوره رشادت و مردانگی در حالی مسئولیت رهبری افغانستان را به عهده گرفت که میهن ما به میدان رقابت های بین المللی ابر قدرت های جهان مبدل ګردیده بود.در شرایطی که جنګ سرد (که برای افغانستان به حد کافی ګرم بود) تمام هستی مردم مارا میبلعید٬ داکتر نجیب الله برای نجات  افغانستان کمر همت بست و در چوکات دستګاه تفکر افغانی٬ (اندیشه مصالحه ملی ) برنامه ختم جنګ و برادرکشی٬ تأمین صلح سراسری٬ ترقی و انکشاف کشور راارائه داد که تاامروز نیزبدیلی  برای آن وجود ندارد.              

     ما ضمن اظهار تاثیرات عمیق نسبت به حادثه المناک 27 سپتامبر 1996 (5 میزان 1375) به عنوان رهروان راه دکتور نجیب الله، راه و اندیشه نجیب الله را مردانه و شجاعانه تعقیب نموده و  با هرګونه، معامله و زدوبند قاطعانه مبارزه خواهیم کرد.  روح شان شاد و یاد شان گرامی باد.

سید عبید الله

 سخنگوی شورای ولایتی سرپلتشکیلات موقت انسجام اعضای حز ب وطن

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525