نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن ولسوالی سنچارک بمناسبت سیزدهمین

سال شهادت دکتور نجیب الله رئیس جمهوراسبق افغانستان و رئیس حزب وطن

مورخ۳ میزان ۱۳۸۸

شورای ولسوالی سانچارک تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن ٬ شهادت المناک دکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان و رهبر سیاسی و عقیدتی حزب وطن  را٬ بدست  سیاه ترین عناصر قرن و دشمنان سوګند خورده افغانستان٬ برای کافه مردم کشور٬ دوستان و هواخواهان حزب وطن و شهید داکتر نجیب الله تسلیت ګفته از بارګاه خداوند متعال برای ایشان و تمام شهدای راه آزادی ٬ استقلال و ترقی کشور طلب مغفرت مینماید. روح شان شاد و یاد شان جاودانه ګرامی باد.

شهید دکتور نجیب الله به مثابه منادی صلح و مبارز استوار ضد جنگ و برادر کشی که بقول خودش از پادشاه تا گدا را دعوت نمود تا دور یک دسترخوان افغانی بنیشینند وبرای تمام مسایل جنگ و صلح  در تفاهم با هم راه حل دریابند.

امروز نیز چون دیروز اندیشه سیاسی مصالحه ملی با همان دیدګاه ونګرش شهید داکتر نجیب الله راه بی بدیل رسیدن به وحدت ملی٬ تحکیم امنیت سراسری وحل مسله پیچیده افغانستان است.

ما بدین عقیده ایم که برای تحقق و تعمیل چنین سیاستها به اعتقاد قوی و نیرومند به راه و اندیشه نیاز است و بهترین وجه برآورده شدن این نیاز از طریق حضور دوباره ونیرومند حزب وطن در معادلات سیاسی کشور است که از طریق تدویر مجمع عالی حزب وطن میتوان به آن دست یافت ٬ لذا ما نه تنها خود برای رسیدن به این هدف مبارزه میکنیم بلکه تمام رفقا ٬ اعضای حزب وطن را برای این امر با اهمیت حزبی ٬ ملی ووطنی دعوت میکنیم

 سیف الرحمن : سخنگوی شورای ولسوالی سانچارک

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

شهر: سانچارک

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525