نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام روشان احمدزی برادر داکتر نجیب الله

 

در عشق تو تا کوه و کمر تاخته یی
در معرکۀ صلح تو سر باخته یی

از نام نجیب خویش بر طاق فلک
آئینه و خورشید و قمر ساخته یی

دوستان عزیز:

حماسۀ شهادت داکتر نجیب الله غم انگیز ترین تراژیدی سه دهۀ پسین در افغانستان است که تاریخ و نسل های آینده هیچگاهی آنرا فراموش نخواهد کرد.

داکتر نجیب الله نه تنها برادر من بلکه او برادر عزیز همۀ هموطنان با شرف و با غرور منست. شهادت داکتر نجیب الله خاطرۀ تکان دهندۀ تاریخ معاصر افغانستان است.

تجلیل با شکوه از سالگرد شهادت داکتر نجیب الله در داخل و خارج افغانستان و مشارکت شما عزیزان در اندوه خانوادۀ ما در واقع مشارکت در اندوه همۀ ملت افغانستان است که در نبود این مرد بزرگ تاریخ سوگوارند.

من ضمن اظهار تسلیت به همۀ مردم افغانستان بخصوص اعضای پر افتخار حزب وطن و همۀ همرزمان و هواخواهان برادر شهیدم از همه آنهایکه درین غم بزرگ ما را همراهی میکنند اظهار سپاس میکنم.

غبار خود به طوفان دادم وعرض وفا کردم
پیام عشق را تمهید اظهار اینچنین باید

به نخل راستی چون شمع میباید ثمر گشتن
که منصور انچنان می زیبد و دار اینچنین باید

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525