نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام تسلیت به مناسبت سیزدهمین سالروز شهادت شهید وطن
زنده یاد داکتر نجیب الله ریس جمهور اسبق افغانستان وریس محبوب حزب وطن

مرد نمیرد به مرگ مرگ ازاو نام جست

نام چوجاوید شد مردنش آسان کجاست

پنجم میزان مطابق بیست وهفتم سپتامبر ۲۰۰۹ مصــادف است با سیـــزده همین ســـالــــروز شــــهـادت پـدر سیـــاسی مان شهید داکتــر نجیب الله رهبر معنـــوی حـــــزب مــلی وطن.

بدین مناسبت به فامیل محترم شان وتمامی نیروهای ملــــی متــرقی دموکرات ،قلم بدستان،نویسنده گان طرفدار صلح وتفاهم بین الافغانی،هواخواهان ودوستان آن شهید مبارز شجاع واستوارراه صلح وتفاهم بین الافغانی تسلیت گفته ویاد آن شهید حماسه آفرین تاریخ را گرامی میداریم.

با احترام

 نثار احمد حاجی خیل

مسول شعبه امورجوانان وعضو شورای مرکزی حزب ملی وطن

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525