نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام

شورای ولایتی نیمروز تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن
شهر زرنج ۳ میزان ۱۳۸۸

سیزده سال از شهادت دکتور نجیب الله مبارز نستوه راه صلح ، تفاهم ورهبر ملی مردم  افغانستان میگذرد. گذشت   زمانی بعد از شهادت دکتور نجیب الله سابق رییس جمهورو رهبر حزب وطن به وضاحت حقانیت سیاست ها عالمانه  وموضع گیری شجاعانه ی وی را نشان داد.

به نظرما بهترین تجلیل از مقام این اکبر شهدای وطن  رزمیدن بی هراس در راه تحقق ارمان های  شریفانه وتداوم راه این فرزند راستین  وطن است .

 تلاش صادقانه در راه انسجام اعضای حزب وطن ، اتخاذ موضعگیری های سالم در وضع کنونی جامعه افغانی و بسیج همه امکانات در راه ختم حنگ ؛ خود ادای دین وطن پرستانه است وسبب آرامش روح آن والا ترین انسان نیز خواهد شد .

رفقا ،

      کار و مبارزه علیه بحران در وطن به تنهایی نتایج مطلوب به بار نمیآورد در این راه باید تمام یکجا با همه نیروهای ملی و وطن دوست همراه شد . برای تامین این امردر قدم اول باید همه گروه های که از بدنه حزب وطن جدا شده از منافع تنگ نظرانه گروهی و جاه طلبانه خود بگذرند و منافع وطنی  رادر اولویت های خویش قرار دهند تا در جامعه بحیث یک نیروی مطرح به حساب آیند و بتوانند بطور شایسته وظایف ملی و میهنی خویش را در راه آرمان های والای مردم و وطن انجام دهند.

شورای ولایتی  ولایت نیمروز

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525