نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

شورای ولسوالی کنگ

 ولایت نیمروز تشکیلات موقت اعضای حزب وطن

مورخ۳ میزان ۱۳۸۸

       شهید دکتور نجیب الله رهبر حزب وطن سیزده سال قبل توسط سیاه ترین نیروهای ارتجاعی بشهادت رسید و با اهدای خون پاک خویش از شرف، ناموس، استقلال و تمامیت ارضی وطن جانانه دفاع کرد و بحیث قهرمان ملی ثبت تاریخ مبارزات کشور ما گردید.

وظیفه ی تاریخی ما به حیث وطنپرسنان، تداوم راه و مبارزه بخاطر تحقق آرمان های وطنپرستانه و نجیبانه این فرزند راستین مردم رنجیده ی میهن ما است.

        درهمین راستاما از تصامیم و فیصله های شورای مرکزی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن پشتیبانی مینمایم وظیفه خویش میدانیم تا در راه تحقق اهداف والای آن بخاطر مردم و وطن طوری خستگی ناپذیر مبارزه نمایم.

با عرض حرمت

شورای ولسوالی کنگ ولایت نیمروز

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525