نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام

شورای ولایتی جوزجان

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

روز پنجم میزان 1388 مطابق 27 سپتامبر 2009 مصادف است به سیزدهمین سالگرد شهادت قهرمان مبارزات ملت افغان در راه صلح و تفاهم بین الافغانی شهید سرفراز وطن مرحوم دوکتور نجیب الله سابق رئیس جمهور افغانستان و رئیس حزب وطن.

حماسه شهادت داکتر نجیب الله نمونه شهامت واستواری ملت صلح خواه افغانستان است که به حق موجب افتخار و سربلندی مردم کشور ما و از جمله اعضای حزب وطن محسوب میګردد.

میراث بزرګ معنوی وی (اندیشه مصالحه و بر پایه آن سیاست مصالحه ملی )  نه تنها متضمن صلح و تفاهم بین الافغانی بلکه متوجه وحدت ملی ٬ تمامیت ارضی ٬ آزادی ٬ بازسازی٬ تامین دموکراسی واقعی ٬پیشرفت و ساختمان جامعه مدنی نیز بود و است.

هر چند مارهای آستین در سازش با ارتجاعی ترین نیروی قرن ٬ داکتر نجیب الله٬ حزب وطن وجمهوری افغانستان را از عقب خنجر زدند و در نتیجه توطیه های جنایتبار شان  برپائی   پادشاهی ناکام مشترک شانرا جشن ګرفتند ولی زنده ګی حقانیت و درستی اندیشه ٬ راه و سیاستهای داکتر نجیب الله رابه اثبات رسانید و مردم بیشتر از پیش به آن باورمندتر شدند.

اینک در سالګرد حماسه شهادت داکتر نجیب الله  ما اعضای شورای تشکیلات موقت انسجام  اعضای حزب وطن در ولایت جوزجان باتجدید  تعهد خویش در جهت تحقق آرمانها و سیاستهای حزب وطن تدارک و تدویرمجمع عالی حزب وطن را در محور مبارزات خسته ګی ناپذیر خویش قرار میدهیم.

 

محمود "محلی" : سخن گوی شورای ولایتی جوزجان

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

شهر : شبرغان

تاریخ : 5 میزان 1388

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525