نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام شورای تشکیلات مو قت انسجام اعضای حزب وطن در هالند

بمناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب الله

همرزمان عزیز:

۲۷ سپتامبر در تقویم گسترده تاریخ معاصر افغانستان نقطه خاطره انگیز وبحث انگیزیست که شهادت پر جلال دکتور نجیب الله محور انست.

این روز بخش انکار ناپذیرافتخارات سر زمین قهرمان پرور افغانها است.

درین روز انسانی سراپا اسطوره وحماسه گردونه های دشوار یک ازمون بزرگ تاریخی راقهرمانانه پشت سر گذاشت وبا قامتی از ابهت وجلال بر سکوی یک عزم درخشان ایستاد تابانگ پر شکوه شهادتش را چون نگینهء بر حلقهء تاریخ بیاویزد.ورمز نماز ایثار رابر سجاده نشینان حرم عشق ارمغان کند.

مرگ او قصهء سوگمندانهء یک نسل وخاطره ء غم انگیزیک برههء از تاریخ است.

شهادت دکتور نجیب الله تولد دو بارهء اوست در قلمرو ذهنیت تاریخ که بی سپاه وحشم در سرزمین قلوب ملیونها انسان حکومت میکند.

شهادت او افتخار جاودانهء همرزمان اوست.

شورای تشکیلات انسجام اعضای حزب وطن در هالند ضمن اظهار تسلیت به خانواده داکتر نجیب اله/ همرزمان حزب وطن وملت صبور افغانستان بار دگر در ادامه مبارزه بخاطر تحقق ارمانهای حزب وطن ورهبر شهید ان تجدید پیمان مینماید.

 

جاودان باد خاطره تابناک شهادت دکتور نجیب الله

ش. ت. م ا اعضای حزب وطن در هالند.

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525