نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

بمناسبت سیزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

پیام شورای ولایتی غزنی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

شهر غزنی ۵\۷\۱۳۸۸

درست سیزده سال قبل از امروز سیه دلان اجیر شده به دستور باداران خارجی خویش به جنایت نا بخشودنی دست زدند۰ انها فرزند رشید ومبارز نستوه و وطندوست داکتر نجیب الله سابق رییس جمهور و رییس حزب وطن را در سیاهی شب بزدلانه، خلاف تمام معیار ها و قوانین بین المللی، افغانی واسلامی به شهادت رسانیدند۰

شهید نجیب الله  که ارمان جز تامین صلح، تفاهم بین الافغانی و اعمار جامعه مرفه ومتمدن افغانی نداشت قر بانی توطیه های اهریمنانه عناصر ضد وطن و افغان دشمن گردید۰ دریغ و صد دریغ که نجیب الله دیگر در بین ما حضور فزیکی ندارد۰ اما حضور نجیب الله شهید در جلایش اندیشه و بنیاد های فکر ی اش (مصالحه ملی) تا قرن ها در اعماق قلب همه افغانهای و طندوست از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور جاودانه باقی خواهد ماند زیرا او فرزند ملتش بود و بخاطر مردم و کشورش خود را قربان نمود۰

ما باور کامل داریم که مردم افغانستان و از انجمله اعضای حزب وطن به راه نجیب الله ادامه خواهند داد۰ تا انجایکه به شورای ولایتی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن مربوط میشود ما مصمم هستیم تا با انسجام هر چه بیشتر و فعال تر پروسه تجمع دویاره خانواده مشترک دیروز خود را سریع تر ساخته و با  ایفای نقش فعال در تدویر مجمع عالی حزب وطن دین خود را در برابر مادر وطن ایفا نماییم۰

جاویدان باد خاطره تابناک شهید داکتر نجیب الله و همه شهدای حق و عدالت

 شورای ولایتی، تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در ولایت غزنی

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525