نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

محمد حسين فرهنگ

دوکتور نجيب الله قامت استوار و هميشه ماندگار در تاريخ افغانستان

تکرار خاطرات تو ما را فقط در افسون يک گره نخواهد فسرد. ما در آنجا که بايد تو را در يابيم، در مي يابيم هيچگاهي قدرت قدمهايمان را خستگي به زبوني نخواهد کشيد. ما تو را همچو يک حقيقت در يافته ايم، ما با تو به باور رسيده ايم.ما  در بين آوار اندوه به تو و به جاي خالي تو مي انديشيم، به لحظات آبي رنگ که در انتها بيتو رنگ باختند بخواب آرام سالار بزرگ ما، ديگر هيچ نامردي در مقابل ات نخواهد ايستاد. چون همه آنان مردگان متحرک بيش نيستند، تو بخواب آرام که جاودانه مانده اي امروز مصادف است با سيزدهمين سالروز شهادت بزرگ مرد خرد، انديشه و سياست شهيد دوکتور نجيب الله ريس جمهور فقيد افغانستان، بنيانگذار و رئیس حزب وطن .

گرچه يک دهه و اندي از نبود فزيکي دوکتور نجيب الله ميگذرد و فاصله عدم موجوديت فزيکي ايشان با ما بيشتر ميگردد، ولي رهنمود هاي هميشه ماندگار ايشان هدايتگر راه پيروان اين بزرگ مرد تاريخ کشور چون خورشيد درخشان  پرتو افگني ميکند.

د زمان په شنه دریاب کې هر څه وینمه تیریږي
د پیړیو په ګ
ــــرداب کـې تـــورو تلـــو ته ټیټیږي
د راڼه زړګـــي خـاونده ستا څـراغ ته زه حیران یم
چې د مرګ په ورکه لار ک
ــــې لا ځلیږي لا بلیږي

اينک با گذشت سيزده سال از شهادت رهبر ملي ما عدم موجوديت ايشان در عرصه سياسي کشور به خوبي آشکار و نمايان گرديده است.حتي آنانيکه ديروز در مقابل اين بزرگ مرد سياسي قد علم نموده آشکار و پنهان با وي و سياست هاي مطروحه وي مخالفت ميورزيدند، امروز به اشتباه تاريخي خويش پي برده و ابراز ندامت مينمايند.چندي قبل در يکي از سايت هاي اينترنت نظر سنجي جالبي را در باره انتخابات رياست جمهوري افغانستان مطرح نموده بودند و آن اينکه اگر دوکتور نجيب الله در قيد حيات ميبودند و يکي از کانديداي رياست جمهوري (البته با ذکر نام ديگر کانديدا) شما به کي راي ميداديد ؟، 72،57  در صد اسم دوکتور نجيب الله را انتخاب نموده بودند.

بعد از وفات تربت ما در زمين مجو
در سينه هاي مردم عارف مزار ماست

گذشته هاي درد ناک که ميراث بجا مانده از رهبران قبلي کشور بود (اگر منصفانه و بدون تعصب مسايل سياسي کشور را بعد از نهضت مشروطه بررسي نماييم ميبينيم که در بسي موارد ريشه مشکلات  و نابساماني ها قبل از سال 57 چون غده سرطاني در پيکر کشور ريشه دوانيده بود. و اين به معني تاييد کودتاه 7 ثور نيست، چون اين تحول خود بر مشکلات قبلي اضافه گرديد و آن هم در اثر  بي کفايتي و خود خواهي رهبران اين رخداد که در اين مورد شهيد دوکتور نجيب الله هيچ نقشي نداشت) و اين بار بر روي دوش شهيد دوکتور نجيب الله به حيث ريس جمهور کشور سنگيني مينمود، که با تاسف  به علت پايين بودن سطح درک و بينش  سياسي در بين جامعه  و در ميان آنهمه هياهو از جانب دشمنان  خارجي و خود فروختگان داخلي، گوشي شنواي براي شنيدن صداي دوکتور نجيب الله  وجود نداشت، بجز عده اي از وطنپرستان و پيروان اين شهيد والا مقام. ولي اين مرد بزرگ که چون فولاد  در کوره حوادث زمان آبديده بود همه ناملايمات را مردانه تحمل مينمود. شهيد سرافراز  دوکتور نجيب الله مسايل کشور، منطقه و جهان را با منطق قوي (منطق مجموعه قواعدي که ذهن را از وقوع خطا در تفکر مصوون ميدارد) بررسي، تحليل و تجزيه مينمود. امروز با گذشت سالها و با درک حقايق همگان به دور انديشي، آينده نگري و نبوغ سياسي دوکتور نجيب الله اعتراف مينمايند و با آه و افسوس از اينکه چرا در آنزمان به رهنمود ها و سخنان اين آزاد مرد افغان گوش فرا نداده بودند تاسف ميخورند. ولي بايد بدانيم که دوکتور نجيب الله با رهنمود هاي که برايمان گذاشته است، زنده است و روزي فرا خواهد رسيد که آنچه  ايشان گفته بودند و سياست ها و نظريات عالمانه شان جامه خواهد پوشيد و به ثمر خواهد رسید. راه دشوار است و هموار نيست، اما:

در جاده هموار دويدن هنرش چيست
 
مردانه دويدن هنرش در خم وپيچ است
(1)


دوکتور نجيب الله بهترين و کامل ترين شناخت ها را در عرصه هاي مختلف اداره کشور دارا بود. انسان وقتي تمم عيار، وحدت يافته، آرام و داراي فهم و شعور قوي ميگردد که فرايند فرديت کامل شود و اين فرايند در وجود دوکتور نجيب الله کامل گرديده بود. ارزش هاي جاودان زندگي دفتر معرفتي است که آدمي را از مدار منيت و خود پسندي رهايي بخشيده و به اوج تکامل ميرساند. اين بود که دوکتور نجيب الله اين ارزش ها را درک نموده و آنها را در عملکرد خويش  نيز بخوبي نمايان ساخته بود، ارزش و عظمت دوکتور نجيب الله چنان بود که بايد باشد. بدون شک با نگاهي به بيانات ايشان تابندگي گوهر سخنان ايشان بيشتر از پيش آشکار ميگردد. فراز و فرود حوادث سياسي کشور تجلي بخش محور ها و بنيان هاي راستين افکار دوکتور نجيب الله بود که بخوبي راه تشخيص انها را  و راه حل انها را در اوضاع پيچيده و نابسامان آنروز (و شکل گيري حوادث در آينده) را دريافته و آنرا جهت برون رفت از وضعيت بحراني کشور در دستور کار قرار ميداد.


سياهرويان قدرت پرست که تنها و تنها به حفظ کرسي هاي خويش ميانديشيدند و معامله گران خود فروخته  که داد دفاع از مردم و کشور ميزدند و هيچگونه تعلق خاطر  به ميهن و مردم  نداشتند، و مشغول قمار زدن روي کشور بودند، دوکتور نجيب الله را در قعر تاريخ ناجوانمردانه يکه و تنها رها نمودند و به صداي رساي اين شيرمرد افغان زمين پاسخ مثبت ندادند.


دوکتور نجيب الله هيچگاهي در کوچه و پسکوچه هاي  معاملات آشکار و پنهان  مردم و کشورش را با کسي معامله نکرد و در معرض فروش قرار نداد. شاهد اين حرفم جنرال گروموف قوماندان عمومي لشکر شوروي که به در خواست ديگران سرزمين ما زير چگمه  هايشان در هم کوبيدند، هست. آخرين روزي که قواي شوروي از افغانستان بيرون ميرفت جنرال گروموف با سفير شوروي نزد دوکتور نجيب الله آمدند و خواستار امضاي سندي شدند که بر اساس آن دولت افغانستان حق درخواست غرامت از شوروي را نخواهد داشت. دوکتور نجيب الله با عصبانيت جواب دادند : اين حق ملت افغانستان است و در صلاحيت من نميباشد هر آنچه مردم کشورم تصميم گرفت آنرا عملي مينمايم.  بعد از اين حرف گروموف و سفير شوروي از دفتر دوکتور نجيب الله با سر افگندگي و حالت  عصباني خارج شدند. (و اين خود يکي ديگر از عوامل دشمني بيگانگان با دوکتور نجيب الله گرديد. و بعدا شهيد دوکتور نجيب الله به آقاي توخي گفته بودند که بابت اين حرف و اينکه سند متذکره را امضا نکردم قيمت گزاف خواهم پرداخت.) و ديديم که کيها سينه خيز جهت دستبوسي مقامات کرملين شتاب زده  روانه شوروي شدند. هر که وارد کرملين شود بايد از ميدان سرخ بگذرد. (تحليل آن با شما عزيز خواننده گرامي.)
تفاوت بين وطن پرست و ديگران را ميتوان از لابلاي  قسمتي از سخنراني شهيد دوکتور نجيب الله تشخيص داد:

قول دادم به ملت افغانستان، در صورتيکه صلح تامين شود نه تنها از کرسي و مقام  بلکه از جان خود هم ميگذرم (از سخنان شفاهی دکتور نجیب الله).

مهم ترين گام در تحقق سياست ها و خواسته هاي حقيقي و بنيادين يک سياست مدار واقعي آنست که بداند (چه) ميخواهد و (چرا) چنين ميخواهد. اين بينش ناب در وجود اين نازنين فرزندِ برومند کشور وجود داشت. قدرت درک بالا، فهم و شعور سياسي بي مانند، شناخت به موقع فرصت ها جهت حل بحران، سازماندهي خلاقانه، صداقت و پاکي راستين همه و همه را يکجا با هم داشت. نه خودش و نه هوادارانش و اعضاي حزبش ذره از بيت المال را چور چپاول ننمودند (بر خلاف امروز حاکمان دولتي به خاطر چپاول بيت المال با هم مسابقه رالي گذاشته اند تا  مبادا يکي از ديگري عقب بماند).  ببین تفاوت ره، کز کجاست تا به کجا!!!!

دوکتور نجيب الله هميشه ميگفت: نبايد اجازه داده شود تا بيت المال و ملکيت عامه و ملکيت دولتي به سرقت برده شود.

چنانچه چندي قبلاً با خبر شديد که دوکتور نجيب الله آثار باستاني و فوق العاده با ارزش تاريخي را قبل از سقوط دولت شخصا از محل نگهداري آنها به محفظه تحتاني بانک مرکزي انتقال داده و با دستنويس و امضا خويش آنها در اين جاي امن محفوظ نگهداشته بود  تا از دستبرد تاراج گران آثار ملي که به ملت افغانستان تعلق دارد، در امان بماند. در روز بازگشايي اين محل کرزي، نماينده  سازمان ملل، يونسکو و چند باستان شناس حضور داشتند و همگان  به چشم سر آينده نگري و عشق دوکتور نجيب الله را به کشورش و مردمش ديدند. اما اگر ذره اي انصاف و عدالت در وجود شان ميبود و وجدان خويش را قاضي ميساختند بايد تمام جريان را بدون کم و کاست به اطلاع مردم ميرساندند. حتي از بردن نام دوکتور نجيب الله هراس دارند. سيه روي شود هر که در او غل باشد.

و لیکن، جلوه هاي تلخ و شيرين زندگي و همه پديده هاي پيدا و پنهان فريب انگيز آنها نتوانستند اين راد مرد بزرگ و تکرار نشدني را مردد سازند. ولي چه ميتوان کرد وقتي مردي را نامردان از پشت خنجر  ميزنند. سالها قبل دوکتور نجيب الله گفته بود:  زمان خواهد گذشت و تاريخ همه مسايل را در جاي خودشان قرار خواهد داد.


اينجاست که پي به فقدان همچو سياست مدار فرهيخته برده ميشود و آه از نهاد هر انسان وطنپرست بر مي آيد. امروز بر تمامي تعليم يافتگان مکتب سياسي دوکتور نجيب الله است تا انديشه ها، رهنمود ها و راهبردي ايشان را در تمام ضمينه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و.....جمع بندي و فورمول بندي نموده آنرا به حيث سند مهم ايديولوژيکي حزب وطن قيد نمايند. به طور قطع و يقين تنها راه نجات و برون رفت از بحران کنوني کشور که روز به روز ابعاد گسترده (آشکار و پنهان) مي يابد، همين است و بس.

روانت شاد، يادت گرامي و جنت برين جايت باد

چنين گوهر بدست هر کسي آسان نمي افتد
مده از کف که مشکل بعد از اين پيدا کني ما را

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525