نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام

شورای ولسوالی فیض آباد

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

درست 13 سال قبل از امروز دکتور نجیب الله اساس گذار سیاست مصالحه ملی توسط عمال. خائین و وطن فروش بطور ناجوانمردانه به شهادت رسید دکتور نجیب الله بعداز تحلیل و ارزیابی دقیق وضع سیاسی و اجتماعی کشور سیاست مصالحه ملی را منحیث یگانه الترنا تیف جنگ و برادرکشی پیشکش نمود این سیاست عرصه را برای دشمنان سیاست مصالحه ملی تنک ساخته و آنها هرروز موقف خود را در بین مردم از دست داده در پی توطئه و ناکام ساختن سیاست مصالحه ملی شدند این سیاست نه تنها توسط عمال بیگانه بلکه توسط یک عده عناصر فرصت طلب در داخل حزب و دستگاه دولتی نیز ناکام گردید.

ما ضمن تجلیل و بزرگداشت از سیزدهیمن سالروز شهادت مبارز نستوه خود را متعهد به آرمانهای والای رهبر شهید خود میدانیم و در جهت تعمیل سیاست صلح و آشتی که هنوز به قوت خود باقی است از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی ورزیم.

درود بر روان پاک دکتور نجیب الله بنیان گذارسیاست مصالحه ملی

 

عزت الله

سخنگوی شورای ولسوالی فیض آباد

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

مورخ 4 میزان 1388

 

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525