نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله


اطلاعیه از طرف دفتر خانم دکتور فتانه نجیب

بسم الله الرحمن الرحیم

در این روزها شاهد تأسیس سازمان ها و بنیادهای مختلفی در داخل و خارج از افغانستان که بعضاً با نام دکتر نجیب الله عجین شده اند، هستیم. لذا بدینوسیله دفتر خانم دکتر فتانه نجیب ضمن آرزوی توفیق ملت افغانستان در تأمین وحدت ملی و اخوت اسلامی، اعلام می دارد خانواده شهید دکتر نجیب الله تا کنون هیچ نقش مستقیم و غیر مستقیمی در بنیادها و سازمان های ثبت شده و نشده، نداشته و هر گونه خبری در این زمینه را تکذیب می نماید.

از سوی دیگر خانواده شهید دکتر نجیب الله تا کنون مواضعی عضویت و مخالفت با هیچ گروه و احزاب سیاسی در داخل و خارج از افغانستان اتخاذ ننموده بلکه مدام در جهت منافع ملی افغانستان و اعتلای جایگاه ملت ستم دیده افغانستان بعنوان یک هموطن مسئول و حساس به امور افغانستان، قدم برداشته است.

علاوه بر این خانواده ایشان (همسر و فرزندان آن شهید بزرگوار) عمدتاً در کارهای علمی، پژوهشی و نوع دوستی فعال بوده و بسان سایر اعضاء جامعه شریف افغانستان، آرزوی توفیق و سربلندی تمام ملت افغانستان چه در داخل و چه در خارج را دارا می باشد.

 

 

 

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525