نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

   

پیام شورای ولایتی بلخ تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

بمناسبت سیزدهمین سال شهادت، شهید داکتر نجیب الله

۶\۷\۱۳۹۹ شهر مزار شریف

 

سیزده سال قبل از امروز خفاشان شب بر حریم دفتر ملل متحد در کابل هجوم بردند وداکتر نجیب الله  ریس جمهور سابق و ریس حزب وطن را که در آنجا مصونیت سیاسی داشت خلاف تمام موازین اخلاقی، انسانی، افغانی و  قوانین بین المل با خود بردن و بطوربیرحمانهبه شهادت رسانیدند  مادر شرایط  سیزدهمین سا ل حماسه شهادت  زعیم ملی افغانستان مردم افغا نستان را ګرامی میداریم که وطن هنوز هم در آتش جنگ میسوزد وهر روز به تعداد بیوه گان و یتیمان افزوده میشود.

درست دودهه قبل  زمانیکه کشور دست خوش جنگ و برادر کشی بود وهر روز تعداد کثیری افغان ها به خاک و خون میغلتید و تمام هست وبود وطن درشعله های جنگ میسوخت دوکتور نجیب الله به خاطر قطع جنگ وبرادر کشی، تامین صلح و اعمار جامعه مدنی در افغانستان جنګ زده "اندیشه سیاسی مصالحه ملی" را طرح  نمود.

شهید نجیب الله با اعلام سیاست مصالحه  ملی عرصه را برای جنگ طلبان ودشمنان صلح  تنگ ساخت آنها یا باید بر صلح تن درمیدادند ودست از برادر کشی برمیداشتند ویا مورد نفرین و انزجار مردم قرار می گرفتند. نجیب الله همیشه میګفت که اګر دشمنان میخواهند جنګ را بر ما تحمیل کنند، ما  صلح را به انها تحمیل خواهیم کرد

ما باور کامل داریم  نه تنها امروز بلکه برای مدتهای طولانی داکتر نجیب الله  با افکار، اندیشه ها، شجاعت، صداقت و وطندوستی اش در قلوب افغانهای قدر شناس جاودان خواهد ماند۰

از نظر ما بهترین ګرامی داشت از داکتر نجیب الله مراجعه با میراث معنوی ان شهید و الا مقام است۰ مصمم هستیم با تمام مشکلات راه خود را به پیش، درا را تحقق اندیشه های

جاودان شهید نجیب الله ادامه دهیم

 روحش شاد و خاطرات اش گرامی باد!

 

قوت ما در اتحاد و همبستګی ما است

جاویدان باد خاطره تابناک شهدای وطن

 شورای ولایتی بلخ تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525