نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

عبدالغنی غیاثی

رفیق نجیب شهید نمونه یی از آگاهی خرد و بزرگی بود

زندگی و پیکار او حماسه ماند گار ماند و نام عزیزش بر دفتر تاریخ زمان چنین تجلی یافت: رفیق دکتور نجیب الله بخاطر تحقق ارمانهای صلح و مصالحه جانش را نثار کرد این نخل ایستاده، از استقامت حماسه یی ساخت سر شار از متانت و آزادگی او مرد همیشه در جستجوی صلح، حقیقت و سعادت برای وطن و مردمش بود. او چراغ روشن اندیشه ها بود که در قلبش آنرا فروزان ساخته بود. میدانست که این مشعل فروزان روشنی بخشا و سوزان است، اما او در همین روشنایی خود را سوخت و به ملکوت اعلی شتافت.م

رفیق نجیب الله در آن حد مرد ایثار و عاشق مردمش و حزب اش بود که در این راستا بهترین هستی اش را فدای وطن، مردم و حزب اش کرد. رفیق نجیب شهید نمونه یی از آگاهی خرد و بزرگی بوده و از آن جمله شخصیت های بزرگ ملی و بین المللی بود که ارزش و مقام معنوی او حدی ندارد. زندگی و مرگ این فرزند بی بدیل تاریخ وطن سراسر پر افتخار و جاویدانه است. وی در زندگی کوتاه خود عشق بی پایان به میهن، شهرت و افتخار، کامیابی و ناکامی همه را آزمود. هنگامیکه نبوغ این سالار متفکر به حد اعلی درخشندگی و به ثمر رسیدن ارمان مصالحه به تحقق نزدیک میشد، عده ای از هم رزمان نا خلف و نا صالح و ترسوِ بغاوت گران شمال او را ناجوانمردانه از عقب به خنجر زدند. شهید دکتور نجیب الله که جز خوشبختی مردم و شگوفایی وطن آرزو دیگری نداشت بحیث یکی از رهبران خردمند حزب ما جهت تحقق اهداف مصالحه ملی بهترین هستی یعنی زندگی خود را قربان کرد و افتخار جاویدانه برای خود، خانواده و تمامی هم رزمان با وفایش کمایی کرد. در قبال جنگ و خون ریزی در سرزمین افغان، احساس نارضایتی شدیدی در قلب این رهبر خلاق، مدبر و از خود گذر ریشه دواینده بود. به همین منظور مصالحه ملی را پیش کش نمود تا دیگر جنگ بمیرد.م

شهید دکتور نجیب الله در زمان آنچنان دشواری به قدرت رسید که جنگ خانمانسوز در کشور بیداد میکرد و در سطح بین المللی از جمله ۱۵۹ کشور جهان ۱۲۱ کشور در مخالفت حزب و دولت افغانستان قرار داشتند و کشور در رویارویی با آماج شدید ترین حملات مخالفین دولت و حامیان بین المللی آن قرار داشت. او با یک دست با اضافه تر از هفتاد کشور جهان میرزمید و با دست دیگر در بازسازی وطن و شگوفایی آن تلاش میکرد.م

آری! شهید دکتور نجیب الله از آن آزاده مردان سرزمین باستانی ماست که از دشواریها نمی هراسید و در برابر کوههای از مشکلات  مقاومت و مردانگی از خود تبارز میداد. شهامت، جسارت، هوشیاری و زیرکی او را حتی دشمنانش می ستودند. او بود که به حزب ما حیثیت و وقار کمایی کرد، او بود که سرهای خمیده ما را در سطح ملی و بین المللی بلند کرد و با مساعد ساختن برگشت عسکر اجنبی از کشور القاب وطن فروشی را که روح و روان ما را هر لحظه می آزارید از سر ما دور ساخت.م

شهید دکتور نجیب الله نه تنها از لحاظ مسلک دردها و آلام مردم را مدوا میکرد، او یک روانشناس بی همتا، یک سیاستمدار دور اندیش و متفکر و یک گوینده با فصاحت نیز بود که او را مانندی نبود. زمانیکه دیگر هیچ عسکر متجاوز روسی در کشور وجود نداشت و دشمنان داخلی و خارجی بخاطر سقوط دولت لحظه شماری و رهبران تنظیم ها هوای تاج و تخت را بی صبرانه خواب می دیدند، شهید دکتور نجیب الله منحیث یک قوماندان بر جسته نظامی نیرومند تبارز کرد و با ایجاد قرارگاه سر قوماندانی اعلی قوای مسلح که در راس خود قرار داشت، نظارت و کنترول مستقیم قطعات و جزوتامهای قوای مسلح کشور را در دست گرفت. در دادن وظا یف، سوق و اداره نظامی همتا نداشت و با تمامی خصوصیات زنده گی قوای مسلح آشنایی کامل داشت. همین ویژه گی ها و خصوصیات برازنده نظامی در وجود او بود که در تاریخ جهان کودتا وزیر دفاع را خنثی و در دفاع جانانه از جلال آباد در برابر متجاوزین داخلی وخارجی حماسه جاودانه بجاگذاشت. او بود که در شرایط دفاع مستقلانه لباس رزم نظامی را به تن کرد ودر یک مارش عظیم با کشیدن فریاد وطن یا کفن هزاران هزار تن از اعضای حزب وطن را به دفاع از وطن در کندک ها و جزو تامهای رزمی حزب بسیج کرد. میخایل س. گرپاچف رهبر پیشین شوروی سابق در مصاحبه خود با خبر نگار رادیو ایکو ماسکو در باره شهید دوکتور نجیب الله چنین میگوید: ... خلاصه با خروج عساکر خود از افغانستان ما کوه های از مشکلات را برای نجیب الله باقی گذاشتیم. او را مردمش حرمت میگذاشتند و برایش ارزش و احترام خاصی قایل بودند و در برابر خودش نیز سوال مطرح بود، وی یک انسان اصولی بود. او حاضر بود همه چیز را بدهد تا کشورش را حفظ نموده نگذارد تا دیگران آنرا ببلعند. بدین لحاظ تا آخر باقیماند و هیچگونه تقاضایی که مرا با خود بگیرید و نجات بدهید نکرد. اینکه میگویند ملا فهیم از او دعودت کرد که با ما بروید و یا اینکه حامیان طالبان میخواستند سند مؤافقت با خط نام نهاد دیورند را بالایش امضاء کنند به هیچ یک گردن نه نهاد و با قامت بلند بسوی مرگ پر افتخار شتافت. از زبانش بار ها شنیده بودم که میگفت :

مرا مرگ بهتر ازین زنده گی
کــه سالار بــاشم کنم بنده گی

چنانچه عده ای از همرزمان بی وفایش بنده گی را پذیرفتند و بخاطر نجات جان، مال و عیال با دشمنان سازش کردند.

بلی! شهید دوکتور نجیب الله فرزند مردمش بود و هرگز نمی خواست پیمانش را با مردم خود بشکند. قلب او برای انسان هموطنش می تپید. فروتنی، شکیبایی، متانت و مردانگی او چنان پاکیزه و صادقانه بود که هرگز به آن گردِ ننگ و بی غیر تی نه نشست.

رفیق شهید !سیز دهمین سالروز شهادت ترا با سیل از اشکی که در چشمانم نمی خشکد، اشکی که بخاطر دوریت برایم صبر و تسلا می بخشد گرامی میدارم. از درگاه رب العذت برای شما رفیق عزیز و برادر جوان تان و سایر شهدای راه وطن جنت برین و برای خا نواده حزب وطن و فامیل تان عرض تسلیت و صبر جمیل آرزو مینمایم.

با عرض حرمت

عبدالغنی غیاثی

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525