نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام محترمه دکتور فتانه نجیب،
به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

***

۵ میزان ۱۳۸۸ هـ ش (۲۷ سپتامیر ۲۰۰۹) مصادف با سیزدهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین و رئیس حزب وطن افغانستان و برادر جوان شان احمدزی شهید می باشد.

اینکه شهید دکتور نجیب الله و برادرشان شهید احمدزی را کی ها و یا کدام سازمان به اتهام چه شهید نمودند، اکنون به همه ملت مسلمان افغانستان واضح گردیده است. ایشان را به جرم وطندوستی، صلح خواهی و تأمین منافع ملی شهید نمودند. با آنکه ایشان در بین ما حضور فزیکی ندارند ولی اهداف انسانی و اسلامی ایشان در قلب هر افغان تشنه به صلح و خواستار ترقی و تعالی کشور زنده می باشد. ایشان خود سال ها قبل از شهادت خویش گفته بودند که:

برای هر یک ما موجودیت فزیکی به هر قیمتی که باشد مطرح بحث نیست. برای ما موجودیت در تاریخ، در معنی، در جلایش اندیشه ها و در انجام تعهدات ملی و بین المللی که در برابر مردم کشور و جهان ارایه داشته ایم، مطرح خواهد بود.

مردم قدرشناس افغانستان طی سال های گذشته به پاس خدمات دکتور نجیب الله شهید، از شخصیت، سیاست، عملکرد و شهادت بزرگ ایشان گرامی داشت بعمل آورده اند و در قلوب خویش جای داده اند. من و خانواده ام از همۀ ایشان سپاس می نماییم.

ما در مورد نقش تاریخی آن شخصیت بزرگوار می توانیم تنها گفته خودشان را باز هم تکرار نماییم که:

تاریخ خود ثابت خواهد ساخت که کی برای افغانستان چه کرد؟

من و خانواده ام شهادت ایشان را به همه دوستداران و افغان هایی که در این اندوه با ما شریک بوده اند تسلیت گفته، خداوند(ج) ارواح شهید دکتور نجیب الله، شهید احمدزی و همه شهدای افغانستان را شاد داشته باشد و از خداوند (ج) استدعای تأمین صلح و برآورده شدن آرمانهای ایشان را مسئلت می داریم.

دکتور فتانه نجیب

 

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525